Thạch Anh Trắng Vụn

Thạch Anh Trắng Vụn

  • GN_00367

Chiều rộng: 2 mm

Cân nặng:1,000 gram

Thạch anh trắng dải nền phong thủy 

12,000

Bình luận