Sập Đá Ngọc Serpentin D3,6-R1,98-C0,9m

Sập Đá Ngọc Serpentin D3,6-R1,98-C0,9m

  • GN00338

Chất liệu Ngọc Sepentin kích thước lớn phù hợp không gian nhà vườn, vân sắc tự nhiên, màu sắc tự nhiên

Liên hệ

Bình luận