Sập đá Ngọc Serpentin (300x200x60cm)

Sập đá Ngọc Serpentin (300x200x60cm)

  • NH_00365

Chiều rộng: 2,000 mm

Chiều cao:600 mm

Chất liệu Ngọc Serpentin

Liên hệ

Bình luận