Sập đá

Sập đá Ngọc Serpentin (300x200x60cm)

Liên hệ

Chất liệu Ngọc Serpentin

Mua hàng

Sập Đá Serpentin (320x220x60cm)

Liên hệ

Sập đá nguyên khối mang lại tài lộc và sự vững trắc.

Mua hàng

Sập Đá Ngọc Serpentin D3,6-R1,98-C0,9m

Liên hệ

Chất liệu Ngọc Sepentin kích thước lớn phù hợp không gian nhà vườn, vân sắc tự nhiên, màu sắc tự nhiên

Mua hàng