Cây Tài Lộc Thạch Anh Tím G1 (30x23cm)

Cây Tài Lộc Thạch Anh Tím G1 (30x23cm)

  • NH_00359

Chiều rộng: 230 mm

Cây Tài Lộc Thạch Anh Tím mang trang trí tại bàn làm việc mang lại sinh khí và năng lực sáng tạo.

1,620,000

Bình luận